Kunst - De Kade

Ik probeer een balans te vinden in enerzijds het deel uit maken van een technisch tijdperk en  anderzijds een autonome wereld. Mijn werk bestaat uit een opeenstapeling van industrieel verkregen materialen. Met fysieke kracht maak ik het materiaal  los van hun betekenis door het machinale eruit te halen. Zo kan ik, uitgaande van hun eigenschappen, door de ' uiterlijke ' gestalte heen kijken om  vervolgens een andere wereld te scheppen. De wereld van verklaringen en verstandelijke redeneringen is niet de wereld van het bestaan, mijn bestaan. Het gaat mij om de handeling waarin de betekenis ligt in dat anders zijn.

Website Arjen van Krieken

Nieuwsbrief